میل رابط فرمان

یوک خاور

 • جنس فولاد
 • مناسب برای خاور
 • درجه کیفی A+

یوک ولوو

 • جنس فولاد
 • مناسب برای ولوو
 • درجه کیفی A+

یوک بلند شیت متال

 • جنس ورق
 • مناسب برای پراید- تیبا - کوییک
 • درجه کیفی A+

یوک بلند فورج سرد

 • جنس فولاد
 • مناسب برای پراید- تیبا - کوییک
 • درجه کیفی A+

یوک کوتاه شیت متال

 • جنس ورق
 • مناسب برای پراید- تیبا - کوییک
 • درجه کیفی A+

یوک کوتاه فورج سرد

 • جنس فولاد
 • مناسب برای پراید- تیبا - کوییک
 • درجه کیفی A+

یوک نیسان بتا

 • جنس ورق
 • مناسب برای نیسان بتا
 • درجه کیفی A+