مخزن هیدرولیک

مخزن هیدرولیک

درب و فیلتر مخزن هیدرولیک

  • مناسب برای
  • تیبا CNG
  • ساینا CNG
  • پراید

مخزن هیدرولیک تیبا معمولی

  • جنس ورق ST14
  • مناسب برای تیبا- ساینا - کوئیک
  • درجه کیفی A+

مخزن هیدرولیک تیبا CNG

  • جنس ورق ST14
  • مناسب برای تیبا
  • درجه کیفی A+