مخزن هیدرولیک

مخزن هیدرولیک

مخزن هیدرولیک تیبا معمولی

  • جنس ورق ST14
  • مناسب برای تیبا- ساینا - کوئیک
  • درجه کیفی A+

مخزن هیدرولیک تیبا CNG

  • جنس ورق ST14
  • مناسب برای تیبا
  • درجه کیفی A+