کاسه چرخ

کاسه چرخ

کاسه پراید قدیم

 • جنس چدن
 • مناسب برای پراید
 • درجه کیفی A+

کاسه چرخ ABS پراید

 • جنس چدن
 • مناسب برای پراید
 • درجه کیفی A+

کاسه پراید جدید

 • جنس چدن
 • مناسب برای پراید
 • درجه کیفی A+

کاسه چرخ مزدا کارا

 • جنس چدن
 • مناسبت برای مزدا وانت
 • درجه کیفی A+

کاسه چرخ تیبا

 • جنس چدن
 • مناسب برای تیبا
 • درجه کیفی A+